När det kommer till kontokrediter bör du välja det rätta alternativet utifrån ditt aktuella ekonomiska behov. Därför bör du besöka långivarens huvudsida för att hitta information när du jämför olika långivare. Genom att göra detta kan du samla in så mycket data som möjligt att använda som beslutsunderlag. Läs vidare för att lära dig mer om kreditlinor!

Därför bör du besöka långivarens huvudsida när du jämför

Varför trycker vi på att du bör besöka långivarens huvudsida när du jämför kontokrediter, kanske du undrar? Svaret är för att du ska kunna sålla agnarna från vetet och välja det rätta alternativet utifrån ditt behov, ditt sätt att spendera pengar och din förmåga till ekonomisk disciplin. Läs noggrant igenom villkoren på sidan för att sätta dig in i de olika alternativ som finns på bordet. Detta bör du alltid göra innan du fattar ditt beslut.

Skillnaderna mellan privatlån och kontokrediter

Du kan också vilja sätta dig in i hur kontokrediter (kreditlinor) förhåller sig till vanliga privatlån.

  • Utbetalningen av de lånade pengarna. Den största skillnaden mellan ett privatlån och en kreditlina är det sätt på vilket du mottar och betalar de lånade pengarna. Om du tar ett helt vanligt banklån betalas en större klumpsumma ut till ditt konto. Detta belopp plus ränta betalar du sedan tillbaka under den förutbestämda löptiden. Men när du istället använder en kontokredit får du låna hur du vill inom ramen för ditt kreditutrymme. Du kan med andra ord låna och betala tillbaka pengarna otaliga gånger över tid.

  • Räntan. Räntan är en annan viktig punkt där de båda finansieringslösningarna skiljer sig åt. Privatlån har vanligtvis en fast ränta (även om den ibland kan vara rörlig). Vad detta innebär är att du betalar tillbaka samma belopp under hela lånets löptid. Men en kreditlina kan istället ha en rörlig ränta som förändras över tid.

  • Upplägget. Sist men inte minst kan ett privatlån vara ett bättre val om du vet exakt hur mycket pengar du behöver låna. Å andra sidan är en kontokredit ofta att föredra om ditt behov kan komma att förändras över tid. Du bör därför även välja att ansöka om en sådan om du vill kunna låna pengar om och om igen över tid.