Psykologyrket är ett expansivt område med många lediga jobb som psykolog. Efterfrågan på psykologer ökar i takt med att psykisk ohälsa blir vanligare i samhället. Det finns därför goda möjligheter för den som vill arbeta som psykolog. Psykologutbildningen är lång, vanligtvis tar det 5-6 år att bli legitimerad psykolog. Men när man väl är klar finns det många olika inriktningar och arbetsgivare att välja mellan. Här är några av de vanligaste lediga jobben för psykologer:

Inom vården

Den traditionella arbetsplatsen för psykologer är inom vården. Här finns lediga jobb både på sjukhus och vårdcentraler. Psykologen arbetar med patienter som behöver stöd för olika psykiska besvär. Det kan handla om allt från ångest och depression till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Inom vården finns även möjlighet att specialisera sig som barn- och ungdomspsykolog. Ett annat vanligt område är missbruks- och beroendevård. Här arbetar psykologen med att hjälpa patienter att komma ur ett missbruk eller beroende. Behandlingen kan bestå av samtal, kognitiv beteendeterapi och återfallsprevention. För att arbeta med missbruk krävs ofta vidareutbildning.

Behovet av psykologer inom skolan

Skolan är en annan stor arbetsgivare för psykologer. Här finns lediga jobb både i grundskolan och på gymnasiet. Skolpsykologen arbetar främst med elever som är i behov av särskilt stöd. Det kan handla om psykosociala svårigheter, inlärningsproblem eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Arbetet består av utredningar, handledning till lärare och annan skolpersonal samt stödsamtal med elever. Som skolpsykolog får man möjlighet att följa elevernas utveckling under en längre tid.

Vad gör en företagspsykolog?

Allt fler företag anställer psykologer för att arbeta med personal- och organisationsfrågor. Här handlar jobbet om att främja hälsa, motivation och effektivitet bland de anställda. Psykologen kan arbeta med ledarskapsutveckling, konflikthantering, rekrytering och arbetsmiljöfrågor. För att arbeta som företagspsykolog krävs ofta vidareutbildning inom arbets- och organisationspsykologi. Men för den som vill jobba med människor och samtidigt vara en del av näringslivet kan det vara ett spännande alternativ.

Prognosen för Sveriges psykologer

Prognosen pekar mot att efterfrågan på psykologer kommer att fortsätta öka. Befolkningen blir alltmer medveten om psykisk hälsa samtidigt som problem som stress och utbrändhet blir vanligare. Psykologyrket ger stor frihet att välja inriktning och arbetsplats. De lediga jobben finns inom många olika områden i samhället. För den som vill göra skillnad för människor genom att arbeta med psykisk hälsa finns det alltså goda möjligheter framöver.