Funderar du på att köpa guld? Människan har ansett guld som värdefullt i tusentals år. Utöver det, är ädelmetallen användbar rent praktiskt, så som i mobiltelefoner till exempel. Det anses också fint och används i mycket hög grad i olika smycken.

När inflationen stiger funderar många på hur man kan skydda sig. Många menar att guld är en bra väg att gå. I den här texten tittar vi lite närmare på det påståendet.

Köpa guld som skydd mot inflation – bra för den som är långsiktig

När man tittar på långa tidsperioder stämmer det bra att det är att bra skydd mot inflation att köpa guld. Det är dock inte alltid sant när man gör det för att skydda sig under en kortare period.

I USA fanns det flera år under bland annat 80- och 90-talet när den årliga inflationen var relativt hög, samtidigt som guldpriserna kunde sjunka med ungefär tio procent. Experter menar att ett gott skydd mot inflation bör öka i värde i takt med konsumentpriserna. Så är dock inte alltid fallet – åtminstone under kortare perioder. För den som har en lång sparhorisont kan det vara ett säkrare kort att köpa guld. Men det är kanske inte en One fits all.

Hur går man till väga för att köpa det?

Det finns lite olika sätt att göra det på:

  • Köpa fysiskt guld. Det är möjligt att köpa fysiskt guld hos olika försäljare. En bra sak att ha i åtanke är att du bör köpa guld som har ett så kallat LBMA-certifikat, eftersom det är bevis på att guldet är rent. Titta gärna också på vilka företaget du handlar av köper in sitt guld ifrån.
  • Certifikat. Att köpa certifikat är enkelt idag, och det innebär att du spekulerar i prisförändringar av olika slag – i det här fallet guld. Vissa menar dock att fysiskt guld är att föredra av säkerhetsskäl.
  • ETF-fonder. Ett annat sätt att köpa guld på är genom så kallade ETF-fonder. De är möjliga att köpa i realtid på börsen, likt aktier och andra värdepapper. Värt att tänka på är att ETF-fonder kan ha ganska höga transaktionskostnader.

Sammantaget är guld, i alla fall på lång sikt, ett bra sparalternativ. Har du kortare sparhorisont är det inte lika säkert.