Bristen på läkare och annan vårdpersonal är tuff för vårdgivare i Sverige att hantera. Dessutom förväntas bara förutsättningarna för att rekrytera kompetent personal förvärras framöver. Detta i takt med att efterfrågan på denna kompetens fortsätter att öka. Därför kan allt fler vårdgivare vilja se över möjligheten att hyra läkare. Att göra detta kan nämligen vara ett bra och effektivt sätt att bemanna upp arbetsplatsen.

Ytterligare tips utöver att hyra läkare som ni bör ta till er

Att hyra läkare är som sagt ett effektivt sätt att bemanna upp arbetsplatsen. Men för att säkerställa kompetensen långsiktigt bör ni även överväga att:

  • Ställa de tuffa och ärliga frågorna. Det råder stor konkurrens om den kompetens som finns att tillgå på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att ni som vårdgivare vågar ställa de verkligt tuffa och riktigt ärliga frågorna. Detta för att få in värdefull feedback som kan hjälpa er att förstå ert behov, era styrkor och svagheter samt era möjligheter att knyta till er kompetent personal framöver.
  • Ta ett helhetsgrepp och fundera på hur ni kan sticka ut i mängden. Sjukhus och andra vårdgivare behöver ha en kultur där man tänker i termer av rekrytering ur ett bredare perspektiv. För att kunna tillskansa sig den kompetens som finns på arbetsmarknaden behöver man som vårdgivare ta ett helhetsgrepp på denna fråga. Därför är det viktigt att tänka på vad man gör, vilka signaler man skickar ut till omvärlden, hur man uppfattas från utsidan etc. Detta för att kunna framstå som ett attraktivt alternativ för de kandidater som kan vara intressanta att rekrytera.
  • Ta in feedback från flera olika parter. Om ni har svårt att knyta till er de kandidater som ni eftersträvar att rekrytera bör ni fråga er själva varför så är fallet. Titta i spegeln och samla in feedback från såväl de läkare som för tillfället arbetar för er som från de kandidater som väljer att gå till någon annan arbetsgivare. Gå även igenom intervjuer med avgående personal och liknande för att samla in denna feedback. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att ni gör något fel. Kanske är det bara efterfrågan på kompetens i ert geografiska område som är alltför hög för stunden.