Så blir slyröjningen enklare

Om du brukar skog så är det kostnadseffektivt att röja sly och buskar i rätt tid. Det ger friskare träd som lever längre. Men oavsett om du är van vid att arbeta i skogen eller inte så är slyröjning ett tungt arbete.

Är röja snår och buskar är ett tungt arbete och innan du kör igång finns det några saker att tänka på. Först och främst bör du börja jobba inifrån och arbeta dig utåt. Att ta sig igenom redan röjd terräng är jobbigare så börja därför långt in i skogen och arbeta dig utåt. Vid slyröjning är ett bra riktmärke att det ska vara omkring två meter mellan stammarna. Många röjer för lite, vilket ger sämre avkastning, så när du tror att du är färdig kontrollera att du röjt tillräckligt. Du måste såklart utgå från din mark och det som växer där men en grundregel är att du ska kunna gå med utsträckta armar utan att slå i stammarna. Gran behöver mer utrymme än tall och svag mark klarar generellt färre träd.

Tänk på naturen

Naturvård är viktigt när du röjer sly. Du bör spara kantzoner vilket innebär att du ska låta bli att slyröja mindre områden av sly nära myrar, sjöar och andra vattendrag. Genom att spara sly så skapas det skugga som motverkar att marken växer igen och vattentemperaturen höjs. Dessutom binder rötterna jorden. Sälg och rönn är föda för älg och behöver sällan röjas eftersom älgen sköter detta år dig. Om din skog består mestadels av lövträd bör du genomföra slyröjningen i samband med det att löven slår ut. Unga tallskogar slyröjs bäst på sommaren eftersom du då minskar risken för angrepp av märgborre. Skogsstyrelsen rekommenderar att slyröjning av tallungskogar sker mellan 1 juni och 15 juli.

Det tar tid att hålla på med slyröjning. Om du inte har en röjsåg så investera i det eller fundera på om du ska anlita en firma istället. Att röja sly med en motorsåg är både tungt och farligt. Kolla igenom din röjsåg innan du börjar arbeta till exempel kan det vara bra att rengöra luftfiltret och slipa klingan. En person som är van vid slyröjning röjer ungefär ett hektar om dagen. Om du inte är van så kan du räkna med hälften eller mindre. Ta det lugnt och ta många pauser, på så sätt minskar du skaderisken.