Släck ljusen

Årligen sker en rad bränder i hushåll runt omkring i Sverige. Det finns många situationer som kan orsaka en brand, men vanligt är att man helt sonika glömmer bort att släcka levande ljus. Genom användning av rökdetektorer kan man effektivt minimera risken för att det går för långt. När en rökdetektor ger utslag kan man hinna släcka en brand som annars kunnat äventyra allting. De flesta har både en och fler brandvarnare i hemmet. Om man byter batteriet ofta, kan man räkna med att dessa fungerar bra i fall av rök eller brand.

Ett stearinljus som brinner stilla kan se förhållandevis ofarligt ut. Om de faller eller kommer i kontakt med textilier kan det dock snabbt bli otrevligt. Stearinet som flyter ut kan göra alla material mer brandfarliga i och med att de blir som en veke. När elden sedan börjar sprida sig kan ett mindre rum övertända snabbt. Det är inte för inte som man under långa tider delat ut påminnelsedekaler att sätta på insidan av dörren. Detta hjälper på så vis att de påminner om att fundera igenom huruvida man släckt alla ljus eller inte. En så enkel åtgärd kan ha bidragit till att undvika åtskilliga villabränder.

Nya rökdetektorer

De tidigare rökdetektorer som än idag används av många, är utmärkta förutsatt att de hinner snabba upp röken i tid. Naturligtvis behöver man också vara hemma för att kunna hantera situationen som uppkommit. De nyare rökdetektorerna har en helt annan funktion. De varnar ett larmföretag som i sin tur kan agera oavsett om man är hemma eller inte. Det blir med andra ord svårt för en brand att passera gränsen innan villaägare eller räddningstjänst hunnit ut.

För att installera nya rökdetektorer behöver man först och främst ha ett larmsystem som kan hantera de utmaningar som en brand innebär. Har man redan ett hemlarm kan man ofta komplettera med rökdetektorer för att ha ett skydd som även ser till inre hot. Att hindra en tjuv från att ta sig in i fastigheten kan vara svårt men är förhållandevis lätt att upptäcka. En brand kan dock gå långt innan det utifrån blir synligt vad som händer. Så fort en larmoperatör får en signal om att rökdetektorerna larmar, tar denne kontakt med de som finns i fastigheten genom en kommunikationsenhet. Vidare kan larmoperatörerna kalla in förstärkning om så krävs.