Vem som helst kan egentligen när som helst drabbas av en skada eller få en sjukdom som göra att man inte kan arbeta eller klara sig i vardagen. Man kan få personlig assistans om man har en stor och allvarlig funktionsnedsättning som innebär att man har svårigheter med att sköta hygienen, klä på sig, kommunicera med andra eller gå på toaletten. När du har blivit beviljad personlig assistans från kommunen eller försäkringskassan påbörjas för de flesta det snåriga arbetet att hitta ett bra assistansbolag och det är här som en assistansförmedling kommer in i bilden. De är experter på personlig assistans och kan rekommendera företag inom personlig assistans i Malmö samt övriga delar av nationen.

Hur kan en assistansförmedling hjälpa mig?

Syftet med personlig assistans är att du som brukare ska kunna leva ett självständigt liv utan för mycket inskränkningar i din vardag. Det kan vara svårt att hitta ett företag som erbjuder personlig assistans som du vill ha den. Man kan då kontakta en assistansförmedling som hjälper till i sökandet av personlig assistans. Det finns en uppsjö av olika assistansbolag med olika profiler och det kan onekligen kännas förvirrande när man ska hitta en personlig assistent. Det finns assistansbolag som arrangerar olika aktiviteter och läger för sina kunder, det kan handla om att åka och fiska eller en kurs i nytt språk. En assistansförmedling hjälper dig att hitta en personlig assistans som passar dina personliga behov.

Man kan anordna personlig assistans på många olika sätt. En del köper assistans av kommunen där man är bosatt men man kan också använda brukarkooperativ eller privata bolag. Många väljer att anlita ett privat företag för sin personliga assistans för att få tillgång till den flexibilitet som assistansbolag erbjuder. Man kan då också ta hjälp av en assistansförmedling som kan vägleda i valet av assistansbolag.

Assistansförmedling – hur fungerar det praktiskt?

När du har blivit beviljad personlig assistans så får du assistansersättning från försäkringskassan. Det är samma belopp för alla och man tar inte hänsyn till vilken inkomst man har eller eventuell förmögenhet. Däremot kan man få mer betalt om man behöver personlig assistans på obekväm arbetstid. Man brukar bli beviljad ett visst antal timmar med personlig assistans för en period av sex månader. Oavsett vilken typ av assistansförmedling du väljer och oavsett hur den är organiserad så är det viktigt att man väljer en assistansförmedling som är inlyssnande och tar hänsyn till sina kunder.