Advisor Multihedge X2 - en långsiktig fond

Advisor fondförvaltning har tre olika fonder, och Advisor Multihedge X2 är en av dem. I denna artikel kommer vi att presentera fonden närmare, så att du vet om det är rätt val för dina framtida investeringar.

Advisor har erfarenhet av kapitalförvaltning sedan år 1997. År 2012 ombildades Advisor till ett fondbolag, som bland annat ägnar sig åt fondförvaltning. Advisor fondförvaltning förvaltar ett kapital på cirka 10 miljarder kronor och har cirka 50 000 kunder i fonder för både pensionskapital och annat sparande. Vi kommer i denna text att presentera Advisor Multihedge X2 för dig. 

Advisor Multihedge X2

Fonden Advisor Multihedge X2 bildades i februari 2017. Det är en så kallad matarfond till fonden Advisor Multihedge. Det innebär att Advisor Multihedge X2 är en särskild typ av fond-i-fond, och att den har som investeringsmål att investera i en enda fond. I detta fall är målet att investera i Advisor Multihedge, som kallas för mottagarfond. Advisor Multihedge X2 har en hävstång på 100 procent, vilket innebär att 200 procent av det kapital som investeras i fonden placeras i mottagarfonden Advisor Multihedge, det vill säga en dubbel exponering mot mottagarfonden.

Mål och strategier

Advisors fondförvaltare strävar efter så stor variation i hedgefonderna som möjligt. Det vill säga det ska vara så låg korrelation som möjligt mellan de olika fonderna. Ett sätt att uppnå det är att välja hedgefonder med olika strategier. Antalet fonder uppgår normalt till mellan 15 och 25. Målet för Advisors fondförvaltare är att uppnå en positiv absolut avkastning i Advisor Multihedge X2, vilket uppnås genom att man i sin tur investerar i andra fonder som också har absolut avkastning som mål.

Risk och långsiktighet

Advisor Multihedge X2 har en medelhög risk, både för upp- och nedgångar i andelsvärdet, och du kan dagligen ha koll på andelsvärdet på Advisors hemsida, där Advisors fondförvaltare publicerar det. Det är en långsiktig fond, vilket betyder att du bör planera att investera dina pengar under minst fem år om du ska investera i Advisor Multihedge X2.

På Advisors hemsida kan du även finna mer information om fonden, samt om Advisors övriga fondförvaltning, och fonderna Advisor Multihedge och Advisor Multihedge.

Vi hoppas att du nu har bättre koll på Advisors fondförvaltning, inklusive Advisor Multihedge X2, och att du kikar in på hemsidan eller hör av dig till Advisor fondförvaltning om du har några ytterligare frågor och funderingar.