Hårtransplantation

Vill du hitta en permanent lösning på håravfall? Då är hårtransplantation den bästa metoden.

Kanske börjar du få vikar vid tinningarna eller ett kalt parti på hjässan. Oavsett anledning kan håravfall kännas olustigt och leda till dåligt självförtroende för många. Men det finns permanenta och effektiva lösningar.

Vad är en hårtransplantation?

En hårtransplantation är ett mindre kirurgiskt ingrepp som innebär att du transplanterar hår från en del av huvudet till en annan, det vill säga: du avlägsnar hud med hårväxt och placerar det sedan på ett annat ställe, där du önskar ha mer hår. Håret flyttas från nacken och sidorna på huvudet, där hår produceras hela livet (så kallat DHT-resistent hår).

Med dagens effektiva och moderna metoder kan en hårtransplantation göras så pass bra att det inte märks efteråt, och resultatet blir inte ojämnt som det kunde bli med äldre teknik. Eftersom de hårsäckar du transplanterat fortsätter producera nytt hår blir resultatet livslångt. Resultatet kan dock bero på hur mycket hår som kan transplanteras från en annan del av huvudet, och du bör räkna med att det tar cirka sex till åtta månader innan du ser det slutgiltiga resultatet.

Framförallt män med permanent håravfall använder sig av hårtransplantationer för att få en mer jämt fördelad hårväxt, men även kvinnor med liknande problem använder sig av metoden.

Metoder

Det finns olika metoder för hårtransplantationer:

  • Fue-metoden: Innebär att enskilda hårsäckar plockas ut och sätts in var för sig.
  • Strip-metoden: En hudremsa med ett stort antal hårsäckar tas ut för att sedan separeras och placeras ut var för sig.

Det vill säga, det som skiljer sig åt mellan de två metoderna är hur håret avlägsnas från huvudet. Det sätts sedan in på samma sätt. Strip-metoden kan gå fortare och är något billigare än FUE-metoden. Nackdelen är att det är ett större ingrepp och lämnar ett ärr. Eftersom skillnaderna i tid och pris inte är särskilt stora brukar därför FUE-metoden rekommenderas.

Efter hårtransplantationen

Under en tid efter hårtransplantationen kan du uppleva en viss svullenhet i ansiktet. Det är en vanlig reaktion vid mer omfattande ingrepp. Du bör till en början ta det lugnt med fysisk aktivitet och undvika att röra för mycket vid området vid hårtvätt. Efter sex till åtta månader kan du se det slutgiltiga resultatet, som förhoppningsvis håller resten av livet.