Emballage med stål- eller plastband?

När mans ka transportera saker, till exempel varor måste man bunta ihop dem för att det både ska bli lättare på vägen och för att man ska ha säkerheten att ingenting ramlar (och skadar någon eller går sönder). Till hjälp tar man olika band som är otroligt starka och håller ihop transporten. Det finns olika typer av band, de två huvudgrupperna är plast- eller stålband. Men vilket band av dessa två ska man välja? I den här texten berättar vi mer om stålbandets fördelar gentemot plastband.

Bandning

Bandning med plastband eller stålband är en mycket effektiv metod för buntning, pallbandning och fixering av olika varor och gods. Bandning (eller “strapping” som det också kallas) har ett mycket brett användningsområde och används till exempel för att bunta tidningar och att försluta wellådor, men också för befästning av stålrör och annat tungt eller otympligt gods. Beroende på det som ska bandas väljer man vilket förpackningsband som lämpar sig bäst. Det finns olika typer av packband som används inom bandning. Dessa typer finns bland emballagebanden: plastband (PP och PET, VG-band) och stålband.

Stålband är starkare

PP-band lämpar sig för lätta till medeltunga saker och är det mest använda (och billigaste) förpackningsbandet.  PP kan med fördel användas för maskinell bandning i en bandningsmaskin men passar även för manuell bandning.

VG-band är ett starkt men också mjukt band som används för manuell bandning. Både VG-band och PP-band har ingen chans mot stålband. Stålbandet är mycket starkare och säkrare både när det gäller tunga och lätta saker som ska transporteras. PET-band tar en allt större marknadsandel och dess styrka är numera så hög att dagens PET ofta kan ersätta stålband. Men inte alltid! Stålband är ett mycket starkt band som har hög draghållfasthet och låg töjning.  Stålband är speciellt lämpligt vid bandning av tyngre gods där stora krav på hållfasthet ställs. Därför används stålband särskilt i industrin och transport-branschen. Med detta band har du säkerhet och minimerar risken så gott det går att skador sker. Plastband är även de säkre men når inte upp till samma nivå som stålband i styrka. Därför gör du alltid ett bra val om du väljer stålband över plastband.

Som tillbehör till stålband i alla bandbredder finns olika blandningsmaskiner för maskinell bandning och bandspännare för manuell hantering. Bland bandningsmaskinerna finns allt från enklare handbandningsverktyg för stålband till helautomatiska bandmaskiner.