Elprodukter regleras av en rad olika regelverk och bestämmelser. Som sig bör, skulle nog många säga. Felaktig användning kan i värsta fall leda till mycket allvarliga konsekvenser. I såväl Sverige som EU gäller att elprodukter måste vara CE-märkta, och utöver det uppfylla en rad andra säkerhetskrav. Att dessa krav uppfylls är upp till leverantören att säkerställa, och den som tycker sig ha hittat något fel kan anmäla detta till Elsäkerhetsverket.

Marknadskontroller

För att bättra på säkerheten gör myndigheten regelbundna marknadskontroller. Det innebär att de inspekterar olika elprodukter för att säkerställa att de uppfyller de säkerhetskrav som ställs. Årligen gör de ungefär 6 000 marknadskontroller, runtom i landet. Det här gäller såväl produkter som riktar sig till privatkonsumenter som till företagare, för yrkesmässigt bruk. Skulle fel upptäckas har de mandat att stoppa försäljningen av en elprodukt, och dessutom kräva att leverantören återkallar den.

CE-märkningen

De flesta känner säkerligen igen CE-märkningen – men vad betyder det egentligen? Kort beskrivet är det tillverkarens försäkran om att föremålet når upp till de bestämmelser och säkerhetskrav som ställs på den från EU.

CE-märkningen gäller inte bara europeiska tillverkare. Även elprodukter som importeras till unionen – och som säljs här – måste vara försedda med märkningen. När du, som privatkonsument, köper en produkt utanför EU – och tar hem den – är det på ditt ansvar att se till att den uppfyller de krav som CE-märkningen ställer.

Tre viktiga punkter som CE-märkningen garanterar, är som följer:

  • Produkten ska ha ett skydd mot stötar.
  • Produkten ska vara försedd med skydd mot elbränder.
  • Produkten ska inte slå ut eller störa andra elprodukter.

Att anmäla elprodukter

Stöter du på en felaktig produkt så kan du anmäla detta till Elsäkerhetsverket. Att produkten är felaktig kan visa sig på många olika sätt. Den kan till exempel börja brinna, smälta eller bli ovanligt varm. Ett annat skäl till att anmäla en produkt kan vara att den stör eller slår ut annan elektronisk utrustning.

Anmälan görs enkelt på myndighetens webbplats. På sidan finns ett formulär där du bland annat får beskriva vilken typ av produkt det handlar om, vilket varumärke som ligger bakom och om produkten är batteridriven eller inte.